tirsdag 19. juni 2012

Tzaro in the show-ring


Bouvier des Flandres.
Skjervtorpet's Beardaux Polar Tzaro, 16 months:  in the showring at SBHK, 16 june 2012. Bodoe Norway. Owner: Anne-Kirsti StensoeFilm made by Monica Johnsen, Thanks!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar