lørdag 20. juli 2013

Avlshann - Tzaro

Avlshann:

CIE N DK uch NV-13-14-16 Skjervtorpet’s Beardaux Polar Tzaro.

Født 05.02.11, reg. nr. NO36772/11 HD=A AD=A Øye=fri
Frossen sæd etter Tzaro er tilgjengelig ved NKK’s spermbank (Norsk Veterinær Institutt) i Oslo.
Det vil si at du som oppdretter/tispe-eier kan få utført frossen-inseminering ved Instituttet. Du kan også få tilsendt sperm fra Instituttet til den klinikk i ditt hjemland som utfører teknikken..

Tzaro er selvsagt tilgjengelig hos oss i Bodø, Norway.

Mer info om Tzaro, stamtavle, utstillingsmeritter finner du på www.bouviax.com

Anne-Kirsti Stensø
ak.stenso@online.no
mob +4790116915

ENGLISH:

Stud dog:


CIE N DK uch NV-13-14-16 Skjervtorpet’s Beardaux Polar Tzaro.
Born feb.02.2011, reg.nr. NO36772/11 HD=A AA=A Eye=free

Frozen sperm from Tzaro is available by Norwegian Kennel Club’s sperm bank (Norwegian Veterinary Institute) in Oslo.
This means that you as a breeder can have a frozen insemination performed at the Institute. Semen can also be sent from the Institute to whichever clinic that performs the technique in your country.

Tzaro is of course available at our place in Bodø, Norway.

More information about Tzaro, pedigree, show results can be found at www.bouviax.com

Anne-Kirsti Stensø
ak.stenso@online.no
mob +4790116915